Et godt sted at være og at lære

Syvstjerneskolen ligger i dejlige, grønne omgivelser tæt på Hareskoven og de mange søer i området og med sikker skolevej for eleverne.
Vi er begunstiget med glade elever, dygtige medarbejdere og engagerede forældre.
Vi har alle muligheder for en god skole – og det udnytter vi.

Hjertestarter

Vi er på skolen blevet udstyret med en hjertestarter......

 

Mere information følger snarest ...

Aktuelt

Trivselsmåling på Syvstjerneskolen

Elevernes trivsel måles hvert år på alle landets folkeskoler - og i øjeblikket også på Syvstjerneskolen.

Trivselsmålingen er blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse og gennemføres i 2017 i perioden fra 16. januar til 31. marts.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Resultaterne fra trivselsmålingen er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. 

Ministeriets Trivselsværktøj indeholder også et modul om undervisningsmiljø, så vi kan  gennemføre trivselsmålingen og elevernes undervisningsmiljøvurdering (UVM) som én samlet undersøgelse.

Trivselsmålingen indgår i kommunens kvalitetsrapport. Her beskrives, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen fremover vil arbejde med området.