Grundoplysninger

Syvstjerneskolen kendetegner sig ved høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab.

  • at løfte eleverne fagligt, personligt og socialt - så alle kan blive så dygtige, som de kan og udvikle sig personligt og socialt
  • at understøtte elevernes trivsel - så alle har en positiv skolegang med gode relationer
  • at understøtte elevernes engagement, motivation og glæde ved at lære

Adresse m.m.

Syvstjerneskolen ligger på Skovløbervangen 1, 3500  Værløse

Telefon 7235 7000

Telefax 7235 7001

Mailadresse [email protected]

EAN nr. 5798008526589

 

Klassetrin og spor på skolen

Syvstjerneskolen er tresporet og har elever fra 0.-9. klasse.

0.-2.kl. går i skole på Lillestjernen, der ligger på Ll. Værløsevej 91-93.
3.-9. kl. går på Syvstjernekolen.
 
ADHD-afdelingen (G-klasserne) er placeret på både Lillestjernen og Syvsterneskolen.
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Type af tilbud efter skoletid

Efter skoletid kan elever fra 0.-2. kl. fortsætte i Lillestjernen FFO1, som ligger på Ll. Værløsevej 91-93 .

3. kl. går i 3. klasseafdelingen i Syvstjerneklubben FFO2, der også er et klubtilbud til 4.-6. klasse. Syvstjerneklubben ligger på selve skolen.

7.-9. klasse kan gå i Klub 789, som ikke ligger på skolen

God information