Faktuelle oplysninger

Skolens medarbejdere er veluddannede og har en stor faglig og pædagogisk indsigt og viden, der bruges i det daglige arbejde.

Lærerne underviser så vidt muligt i deres linjefag eller i fag, hvor de har særlige kompetencer.

Vi arbejder evidensinformeret og gør bl.a. brug af læringsmålsstyret undervisning, cooperative learning, læringsstile, klasserumsledelse.

Læs mere om skolen i vores kvalitetsrapport Syvstjerneskolen og ADHD afdelingen.

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 1.8. 2018:  711 elever
     
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal    

Gennemsnitlige klassekvotienter

Den gennemsnitlige klassekvotient september 2018

 

Indskoling 25,2                             
Mellemtrin 21,8  
Udskoling 19,7  

 

Gennemsnitskarakterer

IT og digital dannelse

Vores elever er storforbrugere af digitale medier og har forventninger til at lære på nye måder. De er fra små vant til at have adgang til forskellige digitale medier og tjenester - spil, sociale medier m.m. ligesom  de har arbejdet Maker Spaces i dagtilbuddene. Disse erfaringer og kompetencer har vi øje for og bruger aktivt i skolen, når det er hensigtsmæssigt.

Vi har en del devices til rådighed for eleverne i skoletiden, ligesom der også er mange elever, som bruger deres eget device. De ældste elever i 7.-9. klasse medbringer eget device, og de har mulighed for at låse deres device m.m. inde i eget locker på fløjen, hvis de har lejet et hos MyLocker.dk. 0.-3. klasse har iPads i sæt, og 4.-6. klasse vil på sigt få Chromebooks.

Elevernes mobiltelefoner kan ofte indgå som arbejdsredskab i undervisningen, og ellers skal de være lagt væk, så hverken elev, lærer eller klasse bliver forstyrret. De bruges fx. til en Kahoot (interaktiv quiz) eller til at optage og klippe en lille film med fagligt indhold, som kan være supplement til det skriftlige arbejde.

Vi tilbyder eleverne gratis IT-programpakker og - hjælpeværktøjer i form af Office 365 (i skyen og til fuld download), Gsuite (i skyen), Ordbogen.com (alle relevante ordbøger) og AppWriter (strivestøtte i dansk og sprogfagene). Alle programmer eller Apps tilgås ved brug af elevens Uni-login.

Syvstjerneskolen har fokus på den digitale dannelse i forhold til fag, medier og digitalt mindset hos eleverne. Det spiller godt sammen med det nye Furesø Fælles Læringssyn i et 0-18 års perspektiv, hvor fokus er på bl.a. medinddragelse med henblik på medborgerskab. Der arbejdes bl.a. med digitale elevpatruljer på skolen, der hjælper i klasserne og på workshops, og der laves også læringsforløb samme med det lokale dagtilbud. Vores elever skal gerne være kritiske, kreative og reflekterende medborgere, der med "et digitalt filter i hovedet" trygt kan møde fremtiden.

 

Medarbejdere

Opgørelse over medarbejdere:

Pr. september 2018:

Lærere 55                                         
Pædagoger 42        
Administration 4        
Ledelse 6         

Kvalitetsrapport og strategi