Samarbejde

Forældrene spiller en afgørende rolle for, at deres barn trives i skolen - og at andre børn trives.

Lærere og pædagoger har selvfølgelig en ligeså vigtig rolle i dagligdagen. Derfor er det også afgørende, at alle parter deltager positivt i samarbejdet omkring det enkelte barn og klassen.

Er der usikkerhed, så tag kontakt for at få en god og konstruktiv dialog.

Trafik

Ved Kollekollevej/Skovløbervangen og Hejrebakken/Skovløbervangen er elever fra 7. klasse skolepatrulje i tiden 7.45-8.00.

Eleverne melder sig og udvælges til den ansvarsfulde opgave, som de løser flot i al slags vejr.

Vis hensyn i trafikken og pas godt på skolepatruljen.

Lillestjernen ligger på en sidevej i et lukket vejsystem. Der er lyskryds med fodgængerovergang.

Læs mere om Syvstjerneskolens trafikpolitik her

Klasselærer

Indskoling:
Kontaktperson er en lærer og en pædagog, som deler opgaven om en klasse.

Mellemtrin:
Klasselærer (evt. delt mellem to lærere). Pædagog deltager som ekstra resurse på primært en årgang.

Udskoling:
Klasselærer (evt. delt mellem to lærere).

Klasselærerene står for:

 • Varetagelse af forældresamarbejdet (ud over skole/hjem-samarbejdet) med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre
   
 • Kontakt til skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen vedrørende hele klassen/enkelte elever
   
 • Kontakt til andre kommunale myndigheder – f.eks. rådgivningen for børn og unge (psykologer og socialrådgivere), sundhedsplejen og ungdomsskolen
   
 • Koordinering af opgaver i forbindelse med udtalelser – herunder elevplaner – vedrørende den enkelte elev/klassen
   
 • Koordinering af opgaver i forhold til elever, hvor der er brug for en særlig inkluderende indsats
 • Koordinering af arbejdet med Uddannelse og Job og Uddannelsesparathedsvurdering

Skole-hjem samarbejde

Der afholdes som udgangspunkt ét forældremøde årligt pr. klasse, ofte er det de samme lærere, som deltager i skole-hjemsamtalerne, der deltager i forældremødet.

Der afholdes som udgangspunkt én samtale pr. elev årligt, ved den samtale deltager følgende faglærere:
 

I bh.kl. deltager Bh.kl.leder
I 1.-2. deltager DAN + MAT
I 3.kl. deltager DAN+MAT
I 4.kl. deltager DAN+MAT
I 5 kl. deltager DAN+MAT+ENG
I 6 kl. deltager DAN+MAT+TYSK/FRANSK
I 7.kl. deltager DAN+MAT+ENG
I 8.kl. deltager DAN+MAT+F/K
I 9.kl. deltager DAN+MAT

Herudover afholdes forældresamtaler efter behov.

På Syvstjerneskolen er der høje faglige og sociale forventninger til alle elever, som nås ved, at alle parter tager medansvar for elevernes motivation, engagement, udvikling og læring.
Alle medarbejdere arbejder professionelt og evidensinformeret med elevernes læring og dannelse ud fra et anerkendende, konstruktivt og respektfuldt menneskesyn.

I skole-hjemsamarbejdet udtrykkes respekt for skolens professionelle arbejde gennem konstruktiv dialog.

Vi ønsker, at tilliden til skolen er høj, hvilket bl.a. kræver tilstrækkelig information til forældrene om deres barn. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker positivt op om deres barn og om skolen.

Ud over samarbejdet i de enkelte klasser afholder skolen møder for:

 • Nye microforældre
 • 0. klasses forældre
 • 3. klasses forældre, når eleverne starter på Syvstjerneskolen
 • 5. klasses forældre

 

Kontaktforældre og skolebestyrelsen

 

Læs mere om Skolebestyrelsen i menupunktet Skolebestyrelsen øverst på hjemmesiden.

 

Læs mere om det at være kontaktforældre i brochuren her