Udskolingen

I 7.-9.kl. går eleverne i udskolingen på fløj D. Samlingen af de store elever på én fløj giver godt kendskab til hinanden, mange alderssvarende at spejle sig i, og en lærergruppe, som primært underviser skolens ældste elever og derfor ved, hvordan man bedst møder unge mennesker og tilrettelægger undervisning, der kan udfordre og engagere dem.

Indmeldelse på Syvstjerneskolen

Ny elev på skolen

Indmeldelse

En indmeldelse af en elev på Syvstjerneskolen begynder med en mail til vores skole [email protected]

Herefter vil du/I blive inviteret til en uforpligtende samtale med skoleleder eller afdelingsleder, hvor jeres og skolens forventninger til skolestart drøftes. I får mulighed for at se skolen og dens faciliteter, til at stille spørgsmål og høre meget mere om skolen

Læs mere i dokumentet her

Sådan arbejder vi i udskolingen

Lærerne varetager al undervisning med fokus på høj faglighed i et udfordrende og alderssvarende miljø, hvor der også gøres god brug af anderledes arbejdsformer og benyttes mange forskellige metoder for at få alle med, så eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Trivsel og livslyst er vigtige elementer til at fremme motivation og engagement og er derfor som en selvfølge også en del af hverdagen.

I udskolingen medbringer eleverne selv computer/tablet hver dag, dvs. vi følger Furesø Kommunes princip BYOD - Bring Your Own Device. Der lægges en del undervisningsforløb i Meebook. 


På fløjen er der lockers, som kan lejes af eleverne. De bruges til at opbevare personlige ting i dagens løb, hvor eleverne bevæger sig rundt i skolens faglokaler.

Som en naturlig del af skoledagen samarbejder vi med eksterne parter, som foreninger, erhvervsliv, museer, institutioner m.m. med det formål at gøre skoledagen varieret og engagerende. Også i de spændende og forskelligartede valgfag er der gode muligheder for anderledes udfordringer.

Forventninger på Syvstjerneskolen

Lærerne

  • er professionelle og strukturerer undervisningen

  • giver feedback til eleverne

  • følger op på manglende afleveringer både i forhold til elever og forældre. Der sendes besked til forældrene, hvis der mangler en aflevering. Der forventes ikke svar. Det er udelukkende til orientering.

    Tryk her og læs hele dokumentet

Film om Syvstjerneskolen (lavet af film-valgfagsholdet)