Indskolingen

Alle vores indskolingselever går i skole og i FFO på Lillestjernen, som ligger på Ll. Værløsevej 91-93. Her er trygge rammer og god plads til både skole- og fritidsdel.

Indmeldelse på Syvstjerneskolen

Ny elev på skolen

Indmeldelse

En indmeldelse af en elev på Syvstjerneskolen begynder med en mail til vores skole [email protected]

Herefter vil du/I blive inviteret til en uforpligtende samtale med skoleleder eller afdelingsleder, hvor jeres og skolens forventninger til skolestart drøftes. I får mulighed for at se skolen og dens faciliteter, til at stille spørgsmål og høre meget mere om skolen

Læs mere i dokumentet her

Sådan arbejder vi på Lillestjernen

I februar kommer de første ”microbørn” (børn, der skal starte i skole til august). Inden de starter afholdes intromøder for forældrene, hvor de introduceres til Lillestjernens rammer og indhold. Der afholdes også overgangsmøder for fagpersonalet med børnehaverne og arrangeres besøg på Lillestjernen med børnene.

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i skoletiden, hvor timerne indeholder varieret undervisning i fagene, bevægelse og Stjernefag.
Stjernefagene understøtter de almindelige fag, og der arbejdes med læring på mange forskellige måder og områder. Timerne varetages af pædagogerne, som også har timer som klassepædagoger og i FFO’en om eftermiddagen.

Lillestjernens medarbejdere har stort kendskab til pædagogiske programmer og metoder. Vi arbejder med traditionelle hjælpemidler og også med nye metoder og redskaber som fx cooperativ learning, læseløft, TIIM (tidlig indsats i matematik), klasserumsledelse, udeskole og IT.