Mellemtrinnet

I 3.kl. rykker eleverne fra Lillestjernen til Syvstjerneskolen, hvor 3.-4.kl. går på fløj F og 5.-6.kl. går på fløj E.
Opdelingen giver mulighed for at arbejde med det nære i klassen, både fagligt og socialt, men også for at skabe samvær og udnytte den lille aldersspredning blandt eleverne. Lærerne læser såvidt muligt alle deres timer på mellemtrinnet, så de er eksperter på netop dette trin.

Indmeldelse på Syvstjerneskolen

Ny elev på skolen

En indmeldelse af en elev på Syvstjerneskolen begynder med en mail til vores skole [email protected]

Herefter vil du/I blive inviteret til en uforpligtende samtale med skoleleder eller afdelingsleder, hvor jeres og skolens forventninger til skolestart drøftes. I får mulighed for at se skolen og dens faciliteter, til at stille spørgsmål og høre meget mere om skolen

Læs mere i dokumentet her

Sådan arbejder vi på mellemtrinnet

Lærere og pædagoger arbejder i team på hver fløj om årgangene og fagene. Pædagogerne deltager i undervisningen i et mindre antal timer sammen med lærerne. Derudover har pædagogerne timer i studietiden eller i AKT/Trivsels sammenhæng.

Bevægelse indgår i fagene og de understøttende timer. Der er både aktiviteter, som ikke er knyttet til fagene, og som alene har til formål, at eleverne rører sig, men også masser af bevægelse, som er integreret i arbejdet med det faglige stof. Undervisningen er i det hele taget varieret med høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab.

Der er både traditionel undervisning i klassen og et væld af varierede undervisningsformer og  –metoder, herunder arbejdet med at sætte læringsmål sammen med eleverne. Der følges tæt op på elevernes læse- og matematikfærdigheder, lige som undervisning i de øvrige fag præges af høj faglighed og engagerede lærere.