FFO1 og FFO2

FFO er lukket 13.9.18.

Se mere her om fælles kursus for lærere og pædagoger

Her kan I læse kort om FFO Lillestjernen og FFO Syvstjerneklubben

For yderligere information henvises til de to afdelingers hjemmesider:

Lillestjernen: www.lillestjernen.furesoe.dk

Syvstjerneklubben: www.syvstjerneklubben.furesoe.dk

FFO (Furesø Fritids Ordning) Syvstjernen er Syvstjerneskolens fritidstilbud.

FFO Syvstjernen består af to afdelinger. Lillestjernen FFO1 for børn i førskole (Micro), 0., 1. og 2. klasse og Syvstjerneklubben FFO1 og 2 for børn i 3. kl (FFO1) og 4.-6. kl., FFO2.

Lillestjernen og Syvstjerneklubben

Institutionen er fysisk delt på 2 matrikler, således at Lillestjernen ligger sammen med indskolingen fra Syvstjerneskolen, og Syvstjerneklubben ligger sammen med mellem- og udskolingen på Syvstjerneskolen.

Lillestjernen er beliggende på Ll. Værløsevej 91, hvor vi har et stort fælles indskolingshus, legepladser rundt om hele bygningen og beliggende tæt op ad kunststofbane, fodboldbaner og skoven.

Lillestjernen har ca. 210-270 børn (9 klasser + førskolebørn).

Syvstjerneklubben er beliggende på Skovløbervangen 1N i en selvstændig fløj af Syvstjerneskolen.

Der er tillige et stort bålhus med udeværksted samt adgang til sportsplads, idrætshal og skolegårde m.m. Syvstjerneklubben har ca. 270 børn.

I FFO Lillestjernen er der ansat 14 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 pædagogisk assistent/køkkenmedarbejder.

I Syvstjerneklubben er ansat 9 pædagoger, 1 medhjælper, 1 køkkenmedarbejder.

Der er en koordinator med ledelsesfunktioner i hver afdeling samt en fælles FFO leder.

Alle pædagoger har timer i undervisningsdelen. Alle klasser fra 0.-3. klasse har tilknyttet en fast pædagog. I 4. og 5. klasse er der to pædagoger på årgangen. Desuden har flere pædagoger inklusionstimer.

 

Forældreråd

De to afdelinger har et fælles forældreråd. Rådet refererer til og samarbejder med Skolebestyrelsen, der er skolens øverste organ. Rådet består af 7-9 forældre, der er valgt for hhv. 1 og 2 år ad gangen. FFO lederen er sekretær, og der er 2 personalerepræsentanter. Rådet har ingen formel kompetence men arbejder sammen med personalet om at lægge retningslinjer, drøfte økonomi og prioriteringer samt pædagogiske forhold. Forældrerådet er også aktive ved arrangementer og i dialog med klassernes kontaktforældre. Der afholdes fælles forældremøde med valg til forældrerådet hvert år i maj.

FFO forældremøder

Andre FFO forældremøder:

Januar: Informationsmøde inden microstart
Februar/marts:      Informationsmøde inden 2. klasseforældre overgang fra Lillestjernen
til Syvstjerneklubben.
April:        Informationsmøde for 3. klasseforældre inden oprykning til FFO2.
   

Herudover deltager FFO pædagogerne også i forældremøder i klasserne og på årgangen samt skole-hjemsamtaler i 0.-2. klasse.

Åbningstider i skoleåret 2017/18

Lillestjernen:  
Morgen åbning:  7.00-8.00
Mandag-torsdag fra undervisningstids ophør -17.00
Fredag:    fra undervisningstids ophør -16.00
Skoleferier      7.00-17.00. (fredag 16.00)
   
Syvstjerneklubben:  
Mandag til torsdag: fra undervisningstids ophør -17.30
Fredag: fra undervisningstids ophør -17.00
Aftenklub: En aften om ugen  17.30-20.00 - ugedagen skifter henover året.
Skoleferier: 9.00-17.00
 

Har man som 3. klassebarn brug for morgenåbning, kan man benytte dette i Lillestjernen ml. 7.00 og 9.00. Kl. 9.00 sender Lillestjernens personale 3. klassebørnene over i Syvstjerneklubben.

Lukkedage. Vi følger kommunens lukkedage. Se venligst http://www.furesoe.dk/borger/boernogfamilie/lukkedagedagtilbudogskole.aspx

Udover de kommunalt fastlagte lukkedag, kan der være hele eller delvise lukkedage gr. kursus. Det vil blive blive meldt ud i god tid i Intra, Iportal og i Nyhedsbreve

Bortset fra Grundlovsdag og juleaften, tilbydes der alternativ pasning for FFO1 børn i en af kommunens FFO'er, hvis der viser sig et behov. Information om sted og tilmelding bliver sendt ud via Iportal samt forældreintra.

Ekstra lukkedage:

Torsdag d. 13. september 2018 (ekstra lukkedag)

Tirsdag d. 20. november 2018 (ekstra lukkedag)

 

Kontakt telefonnumre

Lillestjernen:  
Hovednummer     723 58000
   
Afdelingsleder indskoling: Søren Wadskjær     7235 8009
Afdelingsleder FFO 1 og 2: Anne Marie Lywood   7235 8002/7235 7962
Afdelingskoordinator Mette Westerlind    7216 4610
   
Telefon til FFO i åbningstiden 7216 4608
ADHD Gruppen 7216 5212
   
   
Syvstjerneklubben:  
I åbningstiden  
Hovednummer     7235 7960
Afdelingskoordinator: Katia Reinø   7235 7960/7216 4612
FFOleder: Anne Marie Lywood    7235 7962

 

Information fra FFO